Rasvjeta - Pojmovi

Svjetlost je  elektromagnetsko zračenje  vidljivo ljudskom oku. Ljudsko oko prosječno može vidjeti svjetlost s valnom duljinom u rasponu od 390 do 750nm. Navodimo samo osnovne pojmove s područja rasvjete:

 

Rasvijetljenost je mjerilo za količinu svjetlosnog toka koja pada na određenu površinu. Jedinica  luks (lx) koji je definiran kao rasvijetljenost 1 metra kvadratnog na koji pada svjetlosni tok od 1 lm.

Ili starija definicija, možda lakše za shvatiti: 1 svijeća čija svjetlost ravnomjerno pada na površinu od 1 metra kvadratnog.

 

Svjetlosni tok je količina svjetlosne energije što je promatrani izvor emitira u okolni prostor u jednoj sekundi. Mjerna jedinica je lumen [ lm ].

 

Intenzitet svjetlosti (jakost) – je mjera zračenja svjetlosti izvora svjetlosti u određenom smjeru. Mjerna jedinicakandela (cd).

 

Reprodukcija boja (CRI – Color Rendering Index) – pokazuje koliko realno neko rasvjetno tijelo osvjetljavajući neki predmet prikazuje boju tog predmeta u usporedbi s prirodnom svjetlošću.

Efikasnost izvora svjetlosti -  predstavlja učinak izvora svjetlosti u odnosu na izvor električne energije izraženo u (lm/W) lumenima po jedinici ulazne snage u vatima (W).

Izvori svjetlosti pretvaraju električnu energiju u svjetlosnu energiju. Neki primjeri:  obične žarulje imaju efikasnost od cca. 10 lm/W, štedne žarulje cca. 55 lm/W, fluorescentne cijevi do 80lm/W, LED  od cca. 95 lm/W do 150 lm/W.

Boja svjetlosti - Za označavanje boje nekog izvora svjetlosti koristi se pojam temperature boje koja se mjeri  uKelvinima [K] i označava boju izvora svjetlosti usporedbom s bojom svjetlosti koju zrači apsolutno  crno tijelo. Apsolutno crno tijelo zrači svjetlošću određenog intenziteta i valnih duljina ovisno o temperaturi na koju je zagrijano.Najčešće korišten spektar u zasebnom dijelu.

Izvori svjetlosti –s obzirom na način proizvodnje svjetlosti korištenjem električne energije dijelimo ih u tri grupe:
-  toplinsko zračenje  -  klasične i halogene žarulje
-  izboj u plinu  -  fluo cijevi, metal-halogene žarulje, natrijeve žarulje…
-  elektroluminescentni efekt  -  LED

Svjetlosna karakteristika  - pokazuje nam kako se svjetlost promatrane svjetiljke raspodjeljuje po okolnom prostoru.

Jednolikost rasvjete - velike razlike u sjaju mogu uzrokovati slabiju vidljivost ili nelagodu. Upravo je zbog toga jednolikost rasvjete jedan od bitnih pokazatelja kvalitete rasvjete.