Sheme ožičenja kučišta lampi

Shema ožičenja kučišta lampe - el.magnetska prigušnica > elektronska prigušnica

Shema ožičenja kučišta lampe - el.magnetska prigušnica > LED cijevi

Shema ožičenja kučišta lampe - elektronička prigušnica > LED cijevi