Kolačići - Cookies

Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici unitrg.hr.

Što su cookiji? Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice unitrg.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

Svrha cookija. Kada pristupite pojedinoj stranici unitrg.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama unitrg.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na unitrg.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja unitrg.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice unitrg.hr.

Web stranica unitrg.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke cookija koji su za to nužni, dostupne su na:  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Web stranica koristi Google Analytics za potrebe remarketinga.

Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika.

Zabrana cookija. Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s web stranice unitrg.hr tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.