Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici unitrg.hr

Pravila zaštite privatnosti opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

 

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679), poštujući vašu privatnost, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

 

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja naših usluga te kako bismo vas informirali o postojećim i novim sadržajima, koji bi vama mogli biti od interesa.

 

Pristup web stranici unitrg.hr je slobodan i ne traži se registracija. Ukoliko se odlučite za registraciju, možete koristiti veći broj sadržaja i funkcionalnosti web stranice (npr. Vidjeti veleprodajne cijene te naručivati robu online) Isto tako isključivo na Vaš zahtjev možemo Vas predbilježiti se za primanje obavijesti putem newslettera. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za pružanje traženih informacija/usluga. Prilikom vaše registracije ili kontakta možemo obrađivati sljedeće osobne podatke: vaše ime, prezime, adresu elektroničke pošte, broj telefona).

 

Zaštita i pristup osobnim podacima

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne  u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke spremamo u našoj zbirci osobnih podataka kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. Dovoljno je da na adresu unitrg@unitrg.hr dostavite obavijest s vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 

Dostavljanje Vaših osobih podataka drugim primateljima

Vaše osobne podatke prosljeđivati ćemo drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, dostave robe, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

 

Na ovoj stranici pronaći ćete poveznice na druge web stranice, portale i društvene mreže. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila.

Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

 

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo sve dostupne mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugim portalima, odnosno izravno trećim osobama, do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.