Cijev PNT 23

Cijev PNT 23

Naziv: Cijev PNT 23
Jedinica mjere: m
Kataloški broj: UN14214
Šifra proizvoda: EL0207016

unutarnji promjer

PNT cijevi najčešće se koriste kod montaže klima uređaja za potrebe odvoda kondenzata,te kod razvoda elektroinstalacija kao dodatna zaštita nadžbuknih električnih vodova.

PNT ravne krute elektroinstalacijske cijevi izrađuju se iz PVC-a sive boje RAL 7035.
PNT cijevi su otporne na pritisak, udarce te vanjske utjecaje kao što su voda, ulje,
građevinski materijal i korozivne tvari. PNT cijevi su samogasive.
Temperatura primjene PNT cijevi je od -5°C do 60°C.
PNT cijevi upotrebljavaju se za sve instalacije: podžbukne, nadžbukne kao i za
polaganje u beton.
PNT cijevi izrađuju se po standardu DIN 49016.
Unutarnji promjer je fi23 mm
Dužina: 3 metra

Smartshop - Kupi ovdje